Kim jest Ramtha?

Ramtha jest oświeconym Mistrzem-Nauczycielem, który zrozumiał, jak tworzymy rzeczywistość i odkrywamy w życiu niezwykłość, wykorzystując nieograniczony potencjał naszego umysłu. Jego posłanie, niosące ze sobą nadzieję dla ludzkości, zmieniło wiele dróg życiowych, ale żadnej do takiego stopnia, jak Judy Zebry Knight.
JZ Knight jest unikalnym, jedynym Kanałem Ramthy. Historycy i religioznawcy, którzy badali jej pracę i życie, nazywają ją Wielkim Amerykańskim Kanałem oraz widzą w niej jedną z najbardziej charyzmatycznych i przekonujących duchowych liderek współczesności.

Nauki Ramthy są unikatowym, metafizycznym systemem myślowym. W swoich rozważaniach o pochodzeniu i przeznaczeniu człowieka Ramtha podejmuje szereg tematów, które obejmują dogłębną analizę psychologii człowieka i jego zachowań, historię, filozofię i inne dziedziny nauki, jak fizyka kwantowa czy neurologia. Odpowiada też na pytania związane z życiem i śmiercią, dobrem i złem, ludzką egzystencją, naszym miejscem w świecie oraz celem ludzkiego życia. Bardzo ważne miejsce w jego naukach zajmuje zrozumienie duszy, Ducha i Boga. Teorie Ramthy zaskakują odmiennością podejścia, są łatwe do zrozumienia i rządzi nimi niepodważalna logika. Przedstawiona w nich wizja świata i rzeczywistości pozbawia tajemniczości zagadnienia, które przez wieki urzekały umysły filozofów i myślicieli.

Nazywam się Ramtha, ten, który osiągnął oświecenie. Znano mnie pod imieniem Ram. Byłem pierwszym zdobywcą na tej płaszczyźnie istnienia. Moja konkwista, podczas której podbiłem trzy czwarte znanego świata, trwała sześćdziesiąt trzy lata.
Wniebowstąpiłem na północno-wschodniej stronie rzeki Indus, na oczach mojego dwumilionowego wówczas ludu. Jego potomkowie zaludnili później dorzecze Indusu, Tybet, Nepal, a nawet południową Mongolię. Mój lud stanowili Lemuryjczycy oraz ludzie z Jonii, później nazwanej Macedonią, którzy zmieszali się z tubylczymi plemionami uchodźców z Atlantydy. Mógłbym powiedzieć, że moja krew płynie w nich wszystkich.

Ramtha