ZAPOWIEDŹ: „Dlaczego nie jestem chrześcijaninem?”, Piergiorgio Odifreddi

Dlaczego nie jestem chrześcijaninem, a w szczególności katolikiem?

Piergiorgio Odifreddi

Premiera: jesień 2019

Pierwszą stacją naszej drogi krzyżowej jest początek wszelkich początków: hebrajska mitologia o stworzeniu świata i człowieka, opowiedziana w dwóch różniących się między sobą, a wręcz sprzecznych, wersjach, zawartych w rozdziałach od I do XII Księgi Rodzaju.

Tymi słowami rozpoczyna się wspaniała podróż aroganckiego matematyka, Piergiorgio Odifreddiego, do samego środka Pisma Świętego i poprzez dzieje Kościoła aż do naszych czasów…

Jako przedstawiciel nauki, autor nie zgadza się z twierdzeniem jakoby Bóg przedstawiony w Biblii był jedynym Prawdziwym Bogiem. Uważa to przekonanie wręcz za bluźnierstwo wobec Bytu, którego ludzie poprzednich epok, w dobrej wierze, od Pitagorasa i Platona aż po Spinozę i Einsteina, od zawsze utożsamiali z Inteligencją Kosmosu i Harmonią Świata.

Jako zwykły obywatel, wyraża przekonanie, że Chrześcijaństwo, nigdy nie przyczyniało się do powstania demokratycznej i naukowej myśli europejskiej, a raczej stanowiło hamulec, który w istotny sposób dławił rozwój cywilizacyjny i moralny. Zdaniem autora, w obecnych czasach antyklerykalizm jest raczej obroną świeckości Państwa aniżeli atakiem na religię Kościoła.

Jako pisarz, autor dokonuje lektury Starego i Nowego Testamentu oraz późniejszych opracowań dogmatycznych Kościoła, poddając surowej a jednocześnie przekonującej krytyce nie tylko liczne niespójności logiczne ale też i historyczne absurdy, oddając Rozumowi to co do rozumu należy i wydobywając na światło dzienne Prawdę zawartą w analizowanych tekstach: a mianowicie, jak to ujmuje sam Odifreddi, że „Mojżesz, Jezus i sam Papież są nadzy”.


O AUTORZE

PIERGIORGIO ODIFREDDI (1950) studiował matematykę we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych i w Związku Radzieckim. Wykłada logikę na Uniwersytecie w Turynie i Cornell University. Współpracuje z dziennikami takim jak Repubblica, L’Espresso, Le Scienze oraz Psychologies. Kierownik serii wydawniczej „La Lente di Galileo” {Szkiełko Galileusza} w wydawnictwie Longanesi. W 1998 roku został laureatem nagrody Premio Galileo Włoskiej Unii Matematycznej, zaś w 2002 roku odebrał nagrodę Premio Peano włoskiego stowarzyszenia Mathesis. W 2006 roku uhonorowano go nagrodą Premio Italgas za upowszechnianie wiedzy.