„Buddyzm zen a recentywizm”, Alfred Skorupka

„Buddyzm zen a recentywizm” Alfreda Skorupki stanowi porównanie recentywizmu (systemu filozoficznego stworzonego przez polskiego myśliciela Józefa Bańkę) z buddyzmem zen. W obu systemach nakazuje się koncentrację na teraźniejszości. Autor wykazuje także podobieństwa między recentywizmem J. Bańki a buddyzmem zen w koncepcji Absolutu, czasu czy ontologii i etyki. Między oby dwoma systemami jest więc wiele podobieństwa, chociaż istnieją też różnice. W książce zostaje także omówiony taoizm i koncepcja samorealizacji Abrahama Maslowa.

„Recentywizm (łac. recens – „teraźniejszy”, ang. recentivity – „najświeższe dane”) to system filozoficzny stworzony przez polskiego myśliciela Prof. Józefa Bańkę, w którym naczelną kategorią jest teraźniejszość. Z kolei medytacja w buddyzmie zen sprowadza się do koncentracji na „tu i teraz”. To jest fundamentalne podobieństwo między obydwoma systemami, a ponadto znalazłem także kilka innych. Zresztą sam J. Bańka napisał w jednej ze swoich książek: „Być może, iż poszukując podobieństw między filozofią europejską i mistycyzmem Wschodu, niektórzy zechcą w buddyzmie zen upatrywać pierwocin idei recentywizmu. Ale z naszego, racjonalnego punktu widzenia w osobie Zenona z Elei będziemy zawsze widzieli europejskiego ojca recentywizmu.”

Przejdź do sklepu

O AUTORZE

Alfred Skorupka (ur. 1979) studiował filozofię i psychologię na Uniwersytecie Śląskim. Pracę doktorską obronił w 2004 r. z filozofii pod kierunkiem prof. Józefa Bańki. Pracuje na Politechnice Śląskiej. Zajmuje się filozofią cywilizacji, recentywizmem, etyką, buddyzmem zen, komunikacją społeczną i psychologią menadżerską. Jest autorem około 50 artykułów i recenzji oraz 13 książek, między innymi: “Idea cywilizacji na tle kryzysu filozofii XX wieku”, “Cywilizacja jako problem filozofii polityki”, “Gry i zabawy. Wittgenstein-Huizinga-Bańka” i “Wokół teorii Samuela Huntingtona i Francisa Fukuyamy”.

Zajrzyj do książki