fbpx

Zasady etyki publikacji

 

Wydawnictwo Stapis w trosce o przejrzystość procesu wydawniczego oraz dbałość o merytoryczną jakość wydawanych publikacji naukowych, z poszanowaniem prawa autorskiego, stosuje następujące standardy etyki publikacji, zgodne z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics).

 

  1. Autor składający tekst do publikacji zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o oryginalności dzieła.
  2. Wydawnictwo Stapis weryfikuje pracę wykorzystując do tego celu program antyplagiatowy Rapidus Antyplagiat, w celu zapobiegania publikowaniu plagiatów i autoplagiatów.
  3. Wydawnictwo Stapis zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych autora.
  4. W przypadku prac zbiorowych wymagane jest określenie wkładu poszczególnych autorów w powstanie dzieła. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której następuje pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły do powstania pracy (ghostwriting) oraz sytuacji kiedy przypisane zostaje autorstwo osobom, które nie miały wkładu w dzieło (guest authorship).
  5. Autor jest zobowiązany podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
  6. Autor dzieła powinien ujawnić finansowe lub inne konflikty interesów, które mogłyby wpłynąć na rezultaty badań bądź ich interpretację. Źródła finansowania badań, których efektem jest dzieło, ,muszą być przejrzyste i w całości ujawnione.