O encyklopedii

zespol-autorski

Prace nad encyklopedią rozpoczął Piotr Kasprowski w 1997 r. W marcu 2000 r. zmieniła się redakcja i całość spraw redakcyjnych objęli Małgorzata i Jan Kiełkowscy. Częściowo zmienił się też zespół autorski, rozszerzony został zakres encyklopedii.

Ostatni, siódmy tom: Suplement, słownik i indeks, premierę miał w maju 2017 roku na Warszawskich Targach Książki.

Zespół autorski
Petyr Atanasow, Jerzy Grodzicki, Rafał Kardaś, Jan Kiełkowski, Małgorzata Kiełkowska, Aleksander Kwiatkowski, Janusz Kurczab, Marek R. Lipiński, Krzysztof Sas-Nowosielski, Michał Ronikier, Mieczysław Rożek, Ryszard Wiktor Schramm, Wojciech Wajda, Wiktor Bolek, Andrzej Kozik, Adam Polonius, Bogdan Zemanek, Jerzy Zygmunt

Części
I – Wprowadzenie, II – Góry Azji, III – Góry Europy, IV – Góry Ameryki, V – Góry Afryki, Antarktydy, Australii i Oceanii; VI – Ludzie gór, VII – Suplement, słownik i indeks.

Wszystkie części zawierają liczne ilustracje, mapy, plany i tabele.