Recenzja WEGI ukazała się w „Alpine Journal”!

Recenzja WEGI ukazała się w &#0132;Alpine Journal&#0148;</font>, renomowanym górskim roczniku. To&nbsp;wyjątkowy przypadek, bowiem z&nbsp;reguły omawiana jest w nim tylko i&nbsp;wyłącznie literatura anglojęzyczna. To dla nas zaszczyt, że Redaktor Naczelny tego znanego na całym świecie czasopisma zdecydował się na zamieszczenie obszernej recenzji właśnie naszej publikacji