fbpx

Włodek. Album o Władysławie Cywińskim

Album poświęcony Władysławowi Cywińskiemu – jego pracy, zainteresowaniom, pasji, poglądom. Obok zdjęć topograficznych Tatr jego autorstwa (celowo nieopisanych, by Czytelnik mógł sprawdzić swoją wiedzę), znajdują się fotografie samego Włodka Cywińskiego oraz ludzi, którzy w ten czy inny sposób stanowili istotną część Jego życia. W albumie znalazły się również teksty jego przyjaciół – anegdotyczne, sentymentalne, ciepłe, które przybliżają postać Legendy Tatr tym, którzy nie mieli szans jej poznać. Na końcu przytoczone zostały cytaty z Jego książek – te, które najlepiej oddają nietuzinkowość myśli tego niezwykłego człowieka…

Cywiński Władysław Karol (ur. 12. 08.1939 w Wilnie – zginął na Tępej w Tatrach Słowackich 12. 10. 2013), polski taternik i alpinista, instruktor przewodnictwa i ratownictwa, z wykształcenia mgr inżynier łączności (abs. Politechniki Gdańskiej), zawodowy ratownik TOPR-u i przewodnik górski. Po Tatrach zaczął chodzić w 1959. Wszedł tutaj na wszystkie nazwane kulminacje (sam nadając wiele nazw) i uczestniczył w przejściu około 100 nowych dróg i wariantów. W roku 1975 dokonał solowego przejścia Głównej Grani Tatr (w 3,5 dnia). Wspinał się również w Alpach oraz był uczestnikiem wyprawy w Hindukusz. Jest autorem autobiograficznej książki Góral z Wilna (2002), 19 tomów monograficznego przewodnika taternickiego po Tatrach (1994-2008) oraz licznych artykułów w czasopismach specjalistycznych. Brał udział w kilkuset górskich akcjach ratunkowych.

Dziękujemy Panu Maciejowi Gąsienicy, autorowi zdjęcia Władysława Cywińskiego wykorzystanego na okładce albumu „Włodek”, za udzielenie zgody na wykorzystanie tego zdjęcia w naszym wydawnictwie.

Przejdź do sklepu

Ze Wstępu:

Album „Włodek” przedstawia zaledwie niewielki fragment zasobów fotograficznych Włodzimierza Cywińskiego – ten, do którego udało się nam dotrzeć, bowiem niektórych zdjęć z jego archiwum nie udało się nam odtworzyć, a do części w ogóle nie uzyskaliśmy dostępu.

Prace Włodka prezentują to, co było dla niego najważniejsze – topografię. Nie dysponował on sprzętem fotograficznym wysokiej klasy ani nie polował na widoczki wzbudzające podziw ze względu na wartości artystyczne. Zawsze za szybko pędził, zawsze za dużo miał drogi do pokonania… Tym niemniej znajdują się pośród nich i takie zdjęcia, które rejestrują nie tylko topograficzny obraz Tatr, ale również ich szczególne piękno.

Część wybranych przez nas fotografii przedstawia mniej znane szczegóły topograficzne, a na pozostałych zostały uwiecznione rejony znane szerszemu gronu tatrofilów. Niemożliwym wydaje się bowiem zaspokojenie w tej materii oczekiwań wszystkich. Proponujemy zainteresowanym zabawę w rozpoznawanie obrazów i detali, a przy okazji sprawdzenie swojej wiedzy topograficznej.

Krótką informację na temat każdego zdjęcia zamieściliśmy na ostatnich stronach albumu. Krótką – bowiem szczegółowe opisy wszystkich topograficznych detali zajęłyby zbyt dużo miejsca. Znaleźć je zresztą można w dziewiętnastotomowym przewodniku o Tatrach autorstwa Włodka .

Rzetelnym, zwięzłym i – jak sam to określił – pozbawionym cech laurki wprowadzeniem opatrzył album Antoni Kroh, uzupełnił je osobistą wizją Włodka Robert Janik, a krótkimi tekstami wspomnieniowymi zakończyło kilkoro z jego przyjaciół. Choć nie do końca, bowiem oddajemy jeszcze głos samemu bohaterowi tej publikacji, zamieszczając na ostatnich stronach wybrane cytaty z jego własnej książki pt. Góral z Wilna. Tatry, seks, polityka.

PATRONAT MEDIALNY NAD PUBLIKACJĄ OBJĘLI:

 

Nagrody i wyróżnienia: