fbpx

Tak wymyślono chrześcijaństwo – Leo Zen

Czy chrześcijaństwo zostało wymyślone? Kim naprawdę był Chrystus? Z czym walczy chrześcijaństwo? Jakie były rzeczywiste początki Kościoła? Co ma na sumieniu ta potężna instytucja? Na te i inne trudne pytania znajdziecie odpowiedź w książce „Tak wymyślono chrześcijaństwo”.

Przejdź do sklepu

Krytyczne podejście do historii Chrześcijaństwa, będące celem tej książki, wymaga przedstawienia pewnych informacji wstępnych, niezbędnych dla lepszego zrozumienia problematyki. Niewielu ludzi wie, że Chrześcijaństwo rozwijało się w dwóch kompletnie odrębnych kierunkach. Pierwszy z nich, który możemy nazwać odłamem judeochrześcijańskim, został zapoczątkowany przez Apostołów, którym przewodził Jakub, brat Jezusa. Drugi kierunek, określany mianem hellenistyczno-pogańskiego, jest osobistym dziełem Pawła z Tarsu, zwanego w Kościele św. Pawłem. (…)

Książka ma na celu wykazanie, iż chrześcijaństwo nie jest bynajmniej religią objawioną, lecz po prostu wymyśloną. Chrystus nie był Synem Boga, który złożył swoje życie na krzyżu w ofierze, by zbawić całą ludzkość tak, jak nam to zostało przekazane w tekstach Ewangelii kanonicznych, autorstwa Pawła z Tarsu i jego naśladowców. Chrystus był po prostu Mesjaszem, Jahwistą, ukrzyżowanym przez Rzymian w reakcji na zorganizowaną przez niego rewoltę zbrojną, która miała obalić Cesarstwo. (ze Wstępu)

SPIS TREŚCI

Wstęp

Część pierwsza

Jezus Nazarejczyk, esseńczyk i zelota

Część druga

Zmartwychwstały Mesjasz Męczennik

Część trzecia

Jak wymyślono chrześcijaństwo (Chrystus teologiczny)

Część czwarta

Początki Kościoła

Część piąta

Kościół zinstytucjonalizowany

Część szósta

Czego chrześcijaństwo powinno się wstydzić

Część siódma

Z czym walczy chrześcijaństwo

Część ósma

Chrześcijańskie zbrodnie

Część dziewiąta

Źródła Nowego Testamentu

Suplement

Bibliografia